lợi nhuận-Có khoản phòng thân hơn 400 tỷ, ông lớn 'mở kho' chia tiền thưởng trăm tỷ