lỗi màn hình-Màn hình điện thoại Android giật, lag và nhiều lỗi? Hãy thử ‘làm mới’ màn hình theo cách dưới đây