lời khuyên-Không đưa vàng cưới cho mẹ chồng, tiệc tàn, cô dâu bị cả họ lăng mạ