lỗi iOS 13-iOS 13 thảm họa cho thấy Apple coi thường người dùng ra sao