lợi dụng các quyền tự do dân chủ-Công an bắt tạm giam đối tượng có hành vi chống phá Đảng, Nhà nước