lỗi chính tả-Tại sao chúng ta rất khó phát hiện lỗi chính tả trong văn bản của chính mình?