Loãng xương-Thói quen trùm kín ra đường có thể gây loãng xương