lỗ lũy kế-'Choáng' với số lỗ lũy kế vượt 1 tỷ USD của Vietnam Airlines