lỗ hổng bảo mật-Hàng trăm triệu máy tính Dell dính lỗ hổng bảo mật từ hơn 10 năm nay mà không ai biết