Liverpool vs Man City-Hậu vệ Liverpool thừa nhận bóng chạm tay