Liverpool vs Chelsea-Mạng xã hội dậy sóng với pha ăn vạ của Mohamed Salah