Liverpool vs Chelsea-Jorginho bị in sai tên trên áo ở trận tranh Siêu Cup châu Âu