Lisa-Hé lộ lý do Lisa (thành viên nhóm BLACKPINK) dù tiêm đủ 2 mũi vắc-xin vẫn nhiễm Covid-19