Lionel Messi-Messi mong Ronaldo kịp bình phục cho màn đối đầu ở Champions League