Linh vật chuột-Linh vật chú chuột Canh Tý khiến nhiều người rùng mình sợ hãi vì trông chẳng khác nào... chuột cống