linh vật-Vừa trưng bày đã bị chê xấu, cây hình rồng ở Hạ Long quay về vườn ươm