Linh kiện ô tô-Bất ngờ cạn nguồn, nhiều nhà máy ô tô Việt phải ngừng sản xuất