Lim Joon Hyuk-Diễn viên hài nổi tiếng Hàn Quốc - Lim Joon Hyuk qua đời ở tuổi 42