Liệt 2 chân-Người đàn ông 38 tuổi liệt gần hoàn toàn 2 chân vì món ăn hàng triệu người mê