Liên đoàn Điền kinh Việt Nam-Olympic Tokyo ngày 31-7: Quách Thị Lan giành vé dự bán kết 400m rào nữ