Liên bang nga-Ông Putin nói Nga sẵn sàng cung cấp vũ khí hiện đại cho các đồng minh