Liam Hemsworth-Sốc: Bạn bè của Liam Hemsworth tiết lộ nam diễn viên thường xuyên bị Miley Cyrus nhục mạ