LHP Cannes-Những bộ đầm “thảm họa” trên thảm đỏ Cannes