Lều Phương Anh cặp bồ-Bị con gái của người tình thách thức: 'Ít học còn hay nói chữ', Lều Phương Anh tuyên bố lập vi bằng kiện tụng