lệnh trừng phạt-Bất chấp lệnh trừng phạt, ngân hàng lớn nhất nước Nga vẫn bình an vô sự