lên chùa chữa bệnh-BS Nguyễn Hồng Phong: 'Tôi xin lỗi người dân'