Lee Young Jin-ĐT Việt Nam và World Cup: V.League, xuất ngoại là chưa đủ!