lễ Vu Lan-Những cái chết được báo trước trong mùa phóng sinh khi rùa cạn bị mang thả xuống nước, chim non thả rơi xuống sông