Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu sống chung-Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu khoe cơ bắp vạm vỡ tại phòng gym, làm lộ luôn chi tiết sống chung khó chối cãi