Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu hẹn hò-Lệ Quyên đáp trả gì khi bị nói làm lố để chứng minh hạnh phúc và còn so với Mỹ Tâm, Ngô Thanh Vân?