lệ quyên liveshow-Lệ Quyên lên tiếng khi bị chê 'hát mà cứ nhắm tịt mắt'