Lệ Quyên-Lệ Quyên, Bằng Kiều rủ nhau đi về vì bị Quang Hà "nói át" trong họp báo