Lệ Quyên-Sao nữ yêu tình trẻ kém hơn chục tuổi: Người lấp đầy trái tim, người tổn thương tơi tả