LÊ HỒNG ĐĂNG-Hai bộ phim đình đám của Hồng Đăng đã 'bay màu', Thương Ngày Nắng Về vẫn tiếp tục lên sóng