lễ hội Yên Tử-Thứ trưởng Văn hóa: 'Thu phí ở Yên Tử là đúng quy định'