Lê Hải An-Hàng nghìn người đưa tiễn Thứ trưởng Lê Hải An