lê dương bảo lâm-Lê Dương Bảo Lâm: 'Anh Trường Giang dạy diễn vô duyên có thể chấp nhận được nhưng đạp đổ chén cơm của đồng nghiệp là không được'