lấy vợ-'Nam thanh niên lớp mầm' vừa nghe tin phải đi học khẩn khoản nhờ bố cưới hộ vợ, yêu cầu phải xinh, hiền, yêu trẻ con, hứa sẽ cho ngủ trên giường