lây nhiễm chéo-Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai: 'Tại bệnh viện có 2 ổ dịch, chưa thể khẳng định có lây nhiễm chéo'