lây lan cộng đồng-Du lịch khi dịch Covid-19 bùng phát, 44 sinh viên nhiễm Covid-19