lấy chồng-Trang Trần chính thức lên xe hoa cùng chồng Việt kiều, đám cưới có 1 'vị khách' vô cùng đặc biệt