lấy chồng-Xúc động hình ảnh con gái lên xe hoa, ông bố khóc đỏ mắt, nắm chặt tay con không buông