lật xe chở gỗ-Xe chở gỗ ép lật giữa đường, quốc lộ 1A tê liệt nhiều giờ