lật thuyền-Lật thuyền kinh hoàng do lũ, 76 người thiệt mạng