Laporte-Công thần bất mãn, Man City nhắm Sergio Ramos thay thế