Laporte-Man City chịu tổn thất nặng sau chiến thắng trên sân Real