lập quỹ đen-Chồng dựng chuyện bị cướp để qua mặt vợ, lập 'quỹ đen'