lập bàn thờ cha trong khu cách ly-Nam thanh niên lập bàn thờ chịu tang cha trong khu cách ly ở Nghệ An