lao động-Hà Nội: Rơi từ công trình xây dựng, một người đàn ông tử vong thương tâm