lào cai-5 nhân viên cây xăng là F1 của đoàn chuyên gia Trung Quốc có ca mắc Covid-19