Lãnh đạo Triều Tiên-Ông Kim Jong Un bỏ phiếu trong cuộc bầu cử có 99,9% cử tri tham gia