lăng mộ cổ-Tại sao những lăng mộ cổ không có dưỡng khí nhưng vẫn có những 'ngọn đèn vĩnh cửu' ngàn năm không tắt?