làng làm cờ Tổ quốc-Người dân 'làng làm cờ Tổ quốc' thức thâu đêm sản xuất phục vụ Tết Nguyên đán