lạng lách-Hai thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm vượt đèn đỏ, bốc đầu trên quốc lộ